Conversion de l'usufruit
Evaluation des rentes (vente
en viager)
Omzetting van het vruchtgebruik
Waardering renten (verkoop op lijfrente)
Capitalisation des dommages
Kapitalisatie van schadevergoedingen
Tables
de mortalité
Sterftetafels

© 2015 Christian Jaumain